ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Παρείχαμε υπηρεσίες και συνεχή υποστήριξη για την «WIND-Telecommunications and subsidiaries» στις εγκαταστάσεις της στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και σε όλα τα καταστήματα σε όλη τη χώρα. Διατηρούσαμε, επισκευάζαμε και διαθέταμε τον εξοπλισμό της WIND στην αποθήκη μας. Επιπλέον, παρείχαμε τις ακόλουθες πρόσθετες υπηρεσίες:

 • SPOC (Tickets SPOC και αποστολή υποστήριξης για νέα περιστατικά σε καταστήματα WIND που βρίσκονται στις περιοχές Ψηφιακής Υποδομής, Μουσικής, Δικτύου και Διαδραστικών Οθονών)

 • On-Line Warehouse (μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που διαχειριζόμαστε και την ενημερώνουμε με τις κατάλληλες πληροφορίες και η Netpoint και η WIND είχαν συνεχή πρόσβαση)
 • Υποστήριξη VDI
 • Service Desk, 12h έως 6d (συν 7 Κυριακές το χρόνο): Άμεση απόκριση μέσω δικτυακών λύσεων προβλημάτων.

Χρόνος απόκρισης: 2 ώρες
Χρόνος επισκευής: 4 ώρες

Συνολικά περιστατικά και αιτήματα που λύθηκαν (ως τον Νοέμβριο του 2017)

0
κλήσεις
0
κλήσεις καταστημάτων
0
κλήσεις χρηστών
0
απομακρυσμένα
0
δια ζώσης
0
απομακρυσμένα
0
δια ζώσης
SLA Violations
SLA Driven 97%
SLA Violations 3%

Το 97% των κλήσεων λύθηκε επιτυχώς εντός συμφωνημένου χρόνου , οι παραβιάσεις του χρόνου ήταν σε ελάχιστο ποσοστό.

ΕΡΓΑ ΕΚΤΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 • Υπηρεσίες Rollout
 • Αντικατάσταση παλιών λάπτοπ και αναβάθμιση σταθερών υπολογιστών σε 38 μη ανακαινισμένα καταστήματα .
 1. 57 Η/Υ αναβαθμίστηκαν απο Windows XP σε Windows 7
 2. 32 Laptops αντικαταστάθηκαν
 3. 6 Η/Υ αντικαταστάθηκαν
 4. 74 σηματικές αναβαθμίσεις
 • Υπηρεσίες εγκατάστασης

 

NetPoint

FREE
VIEW