Τεχνικός Έλεγχος Printer-Scanner

Το εξαιρετικά εκπαιδευμένο τμήμα επισκευής εκτυπωτών και scanner της εταιρίας μας αναλαμβάνει να σας δώσει την κατάλληλη αλλά και οικονομική λύση σε κάθε τεχνικό πρόβλημα για όλα τα μοντέλα εκτυπωτών(Επίσημος Αντιπρόσωπος Fujitsu Europe Service)αλλά και άλλων κατασκευαστών εκτυπωτών / πολυμηχανημάτων (laser, inkjet, πολυμηχανήματα, dot matrix -εκτυπωτής ακίδων- plotters).Παρέχουμε τη δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο σας εξειδικευμένου τεχνικού μας, για άμεση διάγνωση αλλά και επισκευή.

Τεχνικός Έλεγχος PC-Laptop

Οι τεχνικοί της εταιρίας μας αφού πραγματοποιήσουν ενδελεχή τεχνικό έλεγχο, ώστε να επιβεβαιώσουν τη βλάβη και άλλα τυχόν τεχνικά προβλήματα προχωρούν σε:

  • Έλεγχο καλής λειτουργίας του υπολογιστή.
  • Έλεγχος αν όλα τα εξαρτήματα αποδίδουν τη μέγιστη δυνατή απόδοση.
  • Διερεύνηση της αιτίας βλάβης, ώστε να αποτρέψουμε πιθανή επανεμφάνισή της.
  • Διερεύνηση αν η βλάβη προκλήθηκε από εξωτερικούς παράγοντες, όπως μεταξύ άλλων ελαττωματικά καλώδια, σκόνη, κακή τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Αξιολόγηση κόστους

Consulting

Συλλογή και καταγραφή αναγκών με σκοπό τη μελέτη και την εκπόνηση προδιαγραφών για την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών–συστημάτων για κατασκευή χώρων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παρέχουμε λύσεις για την οικοδόμηση και τη διαχείριση των δικτύων με την εφαρμογή μεθόδων που είναι πολύ σημαντικές για την υποστήριξη και το σχεδιασμό.Με τις λύσεις που βελτιστοποιούν το δίκτυο, κάθε εταιρεία είναι σε θέση να πάρει το καλύτερο από τις LAN και WAN υποδομές με τη χρήση των τεχνολογικών πόρων και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επιπλέον, η εταιρεία μας προσφέρει λύσεις και για τα ευρυζωνικά δίκτυα.

Συνεργαζόμαστε με κορυφαίους κατασκευαστές εξοπλισμού των ασύρματων δικτύων και τη διαχείριση των δικτυακών υποδομών, όπως: Cisco, HP, η Allied Telesis Motorola, Panduit και Brandrex.


Η εταιρεία μας έχει μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό ανάπτυξη και στη στήριξη Data Centers και Computer Rooms. Οι γνώσεις μας στο κομμάτι της Επιστήμης των Υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων, αλλά και οι αυξανόμενες ανάγκες αναβάθμισης υπηρεσιών και αναγκών μας δίνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό ενός σωστού Computer Room ή Data Center.

Ψηφιοποίηση

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης υλικού των βιβλιοθηκών και αρχείων, με ανθρώπους κατάλληλα καταρτισμένους που διαθέτουν τεχνογνωσία αλλά και γνώσεις επαρκείς σχετικά με τα αντικείμενα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν.

Εργασίες:

  • Αποτύπωση κι επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού.
  • Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει την σάρωση, την ψηφιακή φωτογράφιση, την επεξεργασία των ψηφιακών αντιγράφων, την πληκτρολόγηση στην χρήση προγραμμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ή συνδυασμό των παραπάνω.
NetPoint

FREE
VIEW