Έρχονται νέες ταυτότητες με αποτύπωμα ίριδας και κόστος 10 ευρώ

GDPR: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων!

υποχρεωτικά, από 25 Μαΐου 2018

gdpr_popup