Ψηφιοποιήσεις

Ψηφιοποίηση Εγγράφων & Αρχείων
Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης υλικού των βιβλιοθηκών και αρχείων, με ανθρώπους κατάλληλα καταρτισμένους που διαθέτουν τεχνογνωσία αλλά και γνώσεις επαρκείς σχετικά με τα αντικείμενα που πρόκειται να ψηφιοποιηθούν.

Εργασίες:

  • Αποτύπωση κι επιλογή του προς ψηφιοποίηση υλικού.
  • Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει την σάρωση, την ψηφιακή φωτογράφιση, την επεξεργασία των ψηφιακών αντιγράφων, την πληκτρολόγηση στην χρήση προγραμμάτων οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων ή συνδυασμό των παραπάνω.

GDPR: Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων!

υποχρεωτικά, από 25 Μαΐου 2018

gdpr_popup