• Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στον τομέα της πληροφορικής και των δικτύων από το 2008, παρέχοντας τεχνικές συμβουλές και υπηρεσίες σε ιδιώτες και εταιρείες – ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς – με σκοπό την όσο το δυνατό καλύτερη οργάνωση των οργανισμών καλύπτοντας πάντα τις σύγχρονες τάσεις της πληροφορικής αλλά και τις ταχέως μεταβαλλόμενες ανάγκες του πελάτη.
  • Η άρτια καταρτισμένη ομάδα τεχνικών και μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών, δικτύων και scanner, διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία, προκειμένου να παρέχουν λύσεις άμεσα.
  • Η εταιρεία με σταθερές συνεργασίες διαθέτει την υποδομή για την μελέτη και την εγκατάσταση Data Centers.
  • Παρακολουθώντας συστηματικά τις εξελίξεις της αγοράς και ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της με πρωτοποριακά προϊόντα, η Netpoint SA αποκτά οικονομικά μεγέθη που της δίνουν τη δυνατότητα σημαντικών επενδύσεων στην Ελλάδα και σύντομα και στο εξωτερικό.
  • Επιχειρηματικός στόχος της εταιρείας μας είναι η κάλυψη σημαντικού μεριδίου αγοράς, καθώς οι πρωτοποριακές αντιλήψεις και πρακτικές της την καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστική στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
  • Με εργαλεία μας την γνώση και την εμπειρία, η ανάληψη σημαντικών έργων μεγάλων εταιρειών και η επιτυχής διεκπεραίωση τους σε προσυμφωνηθέντες χρόνους βάσει συμβολαίων, μας κατατάσσουν σε εξέχουσα θέση στην εγχώρια αγορά.
NetPoint

FREE
VIEW